Disposisjonslinja

I disposisjonsvising inneheld disposisjonslinja ofte brukte redigeringsverkt√ły. Trykk p√• pila ved sida av eit ikon for √• opna ei verkt√łylinje som inneheld fleire funksjonar.

Skaler

Gjer skjermbiletet mindre eller st√łrre for dette dokumentet. Trykk p√• pila ved sida av knappen for √• opna verkt√łylinja for skalering.

Ikon

Skaler (i disposisjons- og lysbiletvising i LibreOffice Impress)

F√łrste niv√•

G√łym alle overskriftene utanom tittelen p√• lysbileta i lysbiletframsyninga. G√łymde overskrifter vert viste med ei svart linje framom ein lysbilettittel. Trykk p√• knappen Alle niv√• for √• visa overskriftene.

Ikon F√łrste niv√•

F√łrste niv√•

Alle nivåa

Viser dei g√łymde lysbileteoverskriftene i lysbiletframsyninga. Trykk p√• knappen F√łrste niv√• for √• g√łyma alle overskriftene i lysbiletframsyninga med unntak av lysbilettitlane.

Ikon Alle nivå

Alle nivå

G√łym underpunkt

G√łymer underoverskriftene til ei valt overskrift. G√łymde underoverskrifter vert viste med ei svart linje framom overskrifta. Trykk p√• knappen Vis underniv√• for √• visa overskriftene p√• l√•gare niv√•.

Ikon G√łym underpunkt

G√łym underpunkta

Vis underpunkt

Viser dei g√łymde underoverskriftene til ei vald overskrift. Trykk p√• G√łym underniv√• for √• g√łyma underoverskriftene til ei vald overskrift.

Ikon Vis underpunkt

Vis underpunkt

Formatering på/av

Viser eller g√łymer teiknformatering av lysbiletoverskrifter. Opna Stilhandsamaren, h√łgreklikk p√• ein stil og vel Endra for √• endra teiknformateringa til ei overskrift.

Ikon

Formatering på/av

Svart-kvitt

Viser lysbileta i svart-kvitt.

Ikon

Svart-kvitt

Lysbiletframvising

Byrjar lysbiletframvisinga.

Symbol for lysbiletframsyning

Lysbiletframvising

St√łtt oss!