Teiknelinja

Teiknelinja inneheld ofte brukte redigeringsverktÞy. Trykk pÄ pila ved sida av eit ikon for Ä opna ei verktÞylinje som inneheld fleire funksjonar.

VerktÞylinja «Teikning» kan ogsÄ visast i eit tekstdokument eller eit rekneark. Dei synlege knappane kan vere ulike, avhengig av kva dokumenttype du arbeider med.

Vel

Bruk Vel pÄ teiknelinja og klikk pÄ eit objekt for Ä velja det.

Hald nede Shift-tasten medan du klikkar pÄ objekta dersom du vil velja fleire enn eitt objekt om gongen.

Hald nede og klikk pÄ objektet for Ä velja eit objekt som ligg bak eit anna. For Ä velja neste objekt i stabelen, held du nede og trykkjer igjen. Hald nede Shift + og trykk for Ä gÄ tilbake til det fÞrre valde objektet.

Du kan leggja til tekst pÄ eit valt objekt ved Ä dobbeltklikka pÄ det og skriva eller lima inn teksten.

Trykk Escape eller utanfor det valde objektet for Ă„ fjerna ei merking.

Med dobbeltklikk kan du bruka eit verktÞy til fleire oppgÄver. Dersom du berre klikkar éin gong, gÄr verktÞyet tilbake til den fÞrre oppgÄva etter at denne er ferdig.

Utval

Gjer det mogleg Ă„ velja objekt i dette dokumentet.

Ikon

Utval

Linjefarge

Set linjefargen for det valde objektet.

Ikon Linjefarge

Linjefarge

Fyllfarge

Set omrÄdefargen for det valde objektet.

Ikon OmrÄde

OmrÄde

Linje

Teiknar ei rett linje. For Ä endra retninga pÄ linja i steg pÄ 45 grader held du nede «Shift» medan du dreg med musa.

Ikon Linje

Linje

Rektangel

Teiknar eit fylt rektangel der du dreg med musa i teikninga. Trykk der du vil leggja eit hjÞrne og drag rektangelet sÄ stort du vil ha det. Du kan halda nede Shift medan du dreg dersom du vil teikna eit kvadrat.

Ikon Rektangel

Rektangel

Ellipse

Teiknar ein fylt ellipse der du dreg med musa i teikninga. Trykk der du vil teikna ellipsen og drag han sÄ stor du vil ha han. Du kan halda nede Shift medan du dreg dersom du vil teikna ein sirkel.

Ikon Ellipse

Ellipse

Piler

Opna verktÞylinja Piler der du kan setja inn rette linjer, linjer med piler og mÄlelinjer.

Kurve

Kurveknappen pÄ teiknelinja opnar verktÞylinja Linjer, der du kan leggja til linjer og former i lysbiletet.

Ikon Kurve

Kurve

Sambandslinjer

Ikon Sambandslinje

Sambandslinje

Opna verktĂžylinja for samband. Ved Ă„ bruka denne kan du leggja samband til objekta i lysbiletet. Eit samband er ei linje som koplar saman to objekt og held fram Ă„ hengja saman nĂ„r objekta vert flytte. Dersom du kopierer eit objekt med eit samband, vert sambandet ĂČg kopiert.

Grunnformer

Opnar ei verktĂžylinje for former som du kan bruka til Ă„ setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Grunnleggjande former

Grunnformer

Symbolformer

Opnar verktĂžylinja for symbolutforming som du kan bruka til Ă„ setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Symbolformer

Symbolformer

Blokkpiler

Opnar verktĂžylinja for blokkpiler som du kan bruka til Ă„ setja inn bilete i dokumentet.

Ikon Blokkpiler

Blokkpiler

Flytdiagram

Opnar verktĂžylinja for flytdiagram som du kan bruka til Ă„ setja inn bilete i dokumentet.

kon Flytskjema

Flytdiagram

Snakkebobler

Opnar verktĂžylinja Snakkebobler som du kan bruka til Ă„ setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Snakkebobler

Snakkebobler

Stjerner og banner

Opnar verktĂžylinja for symbolutforming som du kan bruka til Ă„ setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Stjerner

Stjerner

3D Objekt

Opna verktÞylinja for 3D-objekt. Objekta er tredimensjonale med djupn, lyssetjing og releksjonar. Kvart innsett objekt dannar fÞrst ei 3D-scene. Du kan trykkja F3 for Ä gÄ inn i scena. For desse 3D-objekta kan du opna dialogvindauget for 3D-effektar for Ä endra eigenskapane.

Ikon 3D-objekt

3D-objekt

Roter

Dette verktĂžyet vert brukt for Ă„ rotera objekt.

Ikon Roter

Roter

Justering

Endrar justeringa av valde objekt.

Ikon Justering

Justering

Still opp

Endrar oppstillingsrekkjefĂžlgja for eit valt objekt.

Ikon Still opp

Still opp

Fordel utval

Fordeler tre eller fleire objekt jamt langs den vassrette eller loddrette aksen. Du kan ogsÄ fordela avstanden mellom objekta jamt.

Ikon Distributer

Fordel

Skugge

Legg til skugge pÄ det valde objektet. Viss objektet har skugge frÄ fÞr, vert han fjerna. Viss du trykkjer pÄ denne knappen utan Ä ha merkt eit objekt, vil det neste objektet du teiknar fÄ skugge.

Ikon Legg til skugge

Skugge

Skjer til

Klipper eller skalerer det valde biletet. Du kan ĂČg tilbakestilla biletet til den opphavlege storleiken.

Ikon Beskjering

Skjer av

Biletfilter

Denne knappen pÄ biletverktÞylinjaopnar filterlinja, som let deg bruka ulike filter pÄ det valde biletet.

Ikon Filter

Filter

Rediger punkt

Let deg endra forma til eit valt teikneobjekt.

Ikon Rediger punkt

Rediger punkt

Festepunkt

Her kan du redigera festepunkta pÄ teikninga.

Ikon Rediger festepunkt

Rediger festepunkt

Utdriving av/pÄ

SlÄr pÄ eller av 3D-effektar for dei valde objekta.

Ikon Utdriving av/pÄ

Utdriving pÄ/av

StĂžtt oss!