Teiknelinja

Teiknelinja inneheld ofte brukte redigeringsverktÞy. Trykk pÄ pila ved sida av eit ikon for Ä opna ei verktÞylinje som inneheld fleire funksjonar.

VerktÞylinja «Teikning» kan ogsÄ visast i eit tekstdokument eller eit rekneark. Dei synlege knappane kan vere ulike, avhengig av kva dokumenttype du arbeider med.

Vel

Bruk Vel pÄ teiknelinja og klikk pÄ eit objekt for Ä velja det.

Hald nede Shift-tasten medan du klikkar pÄ objekta dersom du vil velja fleire enn eitt objekt om gongen.

Hald nede og klikk pÄ objektet for Ä velja eit objekt som ligg bak eit anna. For Ä velja neste objekt i stabelen, held du nede og trykkjer igjen. Hald nede Shift + og trykk for Ä gÄ tilbake til det fÞrre valde objektet.

Du kan leggja til tekst pÄ eit valt objekt ved Ä dobbeltklikka pÄ det og skriva eller lima inn teksten.

Trykk Escape eller utanfor det valde objektet for Ă„ fjerna ei merking.

Med dobbeltklikk kan du bruka eit verktÞy til fleire oppgÄver. Dersom du berre klikkar éin gong, gÄr verktÞyet tilbake til den fÞrre oppgÄva etter at denne er ferdig.

Utval

Gjer det mogleg Ă„ velja objekt i dette dokumentet.

Ikon

Utval

Rektangel

Teiknar eit fylt rektangel der du dreg med musa i teikninga. Trykk der du vil leggja eit hjÞrne og drag rektangelet sÄ stort du vil ha det. Du kan halda nede Shift medan du dreg dersom du vil teikna eit kvadrat.

Ikon

Rektangel

Ellipse

Teiknar ein fylt ellipse der du dreg med musa i teikninga. Trykk der du vil teikna ellipsen og drag han sÄ stor du vil ha han. Du kan halda nede Shift medan du dreg dersom du vil teikna ein sirkel.

Ikon

Ellipse

Tekst

Lag ei tekstramme pÄ den staden i dokumentet der du klikkar eller dreg. Trykk kvar som helst i dokumentet og skriv eller lim deretter inn teksten.

Ikon

Tekst

Kurve

Kurveknappen pÄ teiknelinja opnar verktÞylinja Linjer, der du kan leggja til linjer og former i lysbiletet.

Ikon

Kurve

Sambandslinjer

Ikon

Sambandslinje

Opna verktĂžylinja for samband. Ved Ă„ bruka denne kan du leggja samband til objekta i lysbiletet. Eit samband er ei linje som koplar saman to objekt og held fram Ă„ hengja saman nĂ„r objekta vert flytte. Dersom du kopierer eit objekt med eit samband, vert sambandet ĂČg kopiert.

Linjer og piler

Opnar verktÞylinja «Pilspissar» som set inn linjer og pilspissar.

3D Objekt

Opna verktĂžylinja for 3D-objekt der du kan leggja 3D-figurar til dette lysbiletet.

Ikon

3D-objekt

Grunnformer

Opnar ei verktĂžylinje for former som du kan bruka til Ă„ setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Grunnleggjande former

Grunnformer

Symbolformer

Opnar verktĂžylinja for symbolutforming som du kan bruka til Ă„ setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Symbolformer

Symbolformer

Blokkpiler

Opnar verktĂžylinja for blokkpiler som du kan bruka til Ă„ setja inn bilete i dokumentet.

Ikon Blokkpiler

Blokkpiler

Flytdiagram

Opnar verktĂžylinja for flytdiagram som du kan bruka til Ă„ setja inn bilete i dokumentet.

kon Flytskjema

Flytdiagram

Snakkebobler

Opnar verktĂžylinja Snakkebobler som du kan bruka til Ă„ setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Snakkebobler

Snakkebobler

Stjerner og banner

Opnar verktĂžylinja for symbolutforming som du kan bruka til Ă„ setja bilete inn i dokumentet.

Ikon Stjerner

Stjerner

Punkt

Her kan du redigera punkta i teikninga.

Festepunkt

Her kan du redigera festepunkta pÄ teikninga.

Fontwork

Opnar dialogvindauget for Fontwork slik at du kan setja inn tekstutformingar som ikkje er tilgjengelege i standardformateringane for tekst.

PĂ„ linja for Fontwork, trykk

Ikon Fontwork

Fontworkgalleri

FrÄ fil

Set eit bilete inn i det gjeldande dokumentet

Ikonet Bilete

Bilete

Set inn

Ikon

Set inn

Roter

Dette verktĂžyet vert brukt for Ă„ rotera objekt.

Ikon Roter

Roter

Justering

Endrar justeringa av valde objekt.

Ikon

Justering

Still opp

Endrar oppstillingsrekkjefĂžlgja for eit valt objekt.

Ikon

Still opp

Utdriving av/pÄ

SlÄr pÄ eller av 3D-effektar for dei valde objekta.

Animasjonspanelet

Tilordnar effektar til dei valde objekta.

Ikon

Tilpassa animasjon

Samhandling

Vel korleis det valde objektet skal oppfÞra seg nÄr du trykkjer pÄ det under ei framvising.

Ikon Samhandling

Samhandling

StĂžtt oss!