Tekstformateringslinja

Plasser skrivemerket i eit tekstobjekt for Ä fÄ fram Tekstformateringslinja.

Skriftnamn

Vel eit skriftnamn frÄ lista eller skriv inn namnet pÄ ei skrift direkte.

Du kan skriva inn fleire skrifttypar, skilde med semikolon. Dersom den fĂžrste skrifttypen ikkje finst, prĂžver LibreOffice dei neste skrifttypane i rekkjefĂžlgje.

Ikon

Skriftnamn

Skriftstorleik

Du kan velja mellom ulike skriftstorleikar frÄ denne lista, eller du kan skriva inn storleiken manuelt.

Halvfeit

Gjer den merkte teksten om til halvfeit skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i halvfeit skrift. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er halvfeit, sÄ vert formateringa fjerna.

Ikon Halvfeit

Halvfeit

Kursiv

Gjer den merkte teksten om til kursiv skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i kursiv. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er i kursiv sÄ vert formateringa fjerna.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Understrekar eller fjernar understreking frÄ den merkte teksten.

Ikon Understrek

Understreka

Skriftfarge

Klikk for Ä bruka den gjeldande skriftfargen pÄ dei merkte teikna. Du kan ogsÄ klikka her og laga ei markering for Ä endra tekstfargen. Klikk pÄ pila ved sida av symbolet for Ä opna verktÞylinja for skriftfarge.

Ikon

Skriftfarge

Venstre

Justerer avsnitta til venstre marg.

Ikon Juster venstre

Venstrejustert

Midtstilt

Midtstiller det merkte avsnittet.

Ikon Midtstilt

HĂžgre

Justerer avsnitta til hĂžgre marg.

Ikon Juster hĂžgre

HĂžgrejustert

Blokkjuster

Blokkjusterer dei valde avsnitta til begge margane. Du skal ogsĂ„ kunna setja opp justeringsinnstillingar for den siste linja i eit avsnitt ved Ă„ velja Format → Avsnitt → Justering.

Ikon Blokkjustert

Blokkjustert

StĂžrre avstand

Trykk pÄ StÞrre avstand for Ä gjera avstanden til avsnittet over stÞrre.

Ikon

StĂžrre avstand

Mindre avstand

Trykk pÄ Mindre avstand for Ä gjera avstanden til avsnittet over mindre.

Ikon

Mindre avstand

SlÄ usortert liste av/pÄ

Legg til eller fjern punktmerke i dei valde avsnitta.

Ikon

SlÄ usortert liste av/pÄ

Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

Ikon Teikn

Teikn

Avsnitt

Endrar formateringa av avsnittet, slik som innrykk og justering.

Ikon Avsnitt

Avsnitt

StÞtte for asiatiske sprÄk

Desse kommandoane kan du berre bruka etter Ă„ ha slĂ„tt pĂ„ stĂžtte for asiatiske sprĂ„k i → SprĂ„kinnstillingar → SprĂ„k.

Tekst frÄ venstre mot hÞgre

Vel den vassrette tekstretninga.

Ikon Tekstretning frÄ venstre til hÞgre

Tekstretning frÄ venstre mot hÞgre

Tekst ovanfrÄ og ned

Bestemmer den loddrette tekstretninga.

Ikon Tekstretning frÄ Þvst til nedst

Tekst ovanfrÄ og ned

Auk skriftstorleiken

Aukar skriftstorleiken pÄ den valde teksten.

Minsk skriftstorleiken

Minkar skriftstorleiken pÄ den valde teksten.

StĂžtt oss!