Tekstformateringslinja

Plasser skrivemerket i eit tekstobjekt for å få fram Tekstformateringslinja.

Skriftnamn

Vel eit skriftnamn frå lista eller skriv inn namnet på ei skrift direkte.

Du kan skriva inn fleire skrifttypar, skilde med semikolon. Dersom den f√łrste skrifttypen ikkje finst, pr√łver LibreOffice dei neste skrifttypane i rekkjef√łlgje.

Ikon

Skriftnamn

Skriftstorleik

Du kan velja mellom ulike skriftstorleikar frå denne lista, eller du kan skriva inn storleiken manuelt.

Halvfeit

Gjer den merkte teksten om til halvfeit skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i halvfeit skrift. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er halvfeit, så vert formateringa fjerna.

Ikon Halvfeit

Halvfeit

Kursiv

Gjer den merkte teksten om til kursiv skrift. Viss skrivemerket er i eit ord vert heile ordet i kursiv. Viss den merkte teksten eller ordet allereie er i kursiv så vert formateringa fjerna.

Ikon Kursiv

Kursiv

Understreking

Understrekar eller fjernar understreking frå den merkte teksten.

Ikon Understrek

Understreka

Skriftfarge

Klikk for √• bruka den gjeldande skriftfargen p√• dei merkte teikna. Du kan ogs√• klikka her og laga ei markering for √• endra tekstfargen. Klikk p√• pila ved sida av symbolet for √• opna verkt√łylinja for skriftfarge.

Ikon

Skriftfarge

Venstre

Justerer avsnitta til venstre marg.

Ikon Juster venstre

Venstrejustert

Midtstilt

Midtstiller det merkte avsnittet.

Ikon Midtstilt

H√łgre

Justerer avsnitta til h√łgre marg.

Ikon Juster h√łgre

H√łgrejustert

Blokkjuster

Blokkjusterer dei valde avsnitta til begge margane. Du skal også kunna setja opp justeringsinnstillingar for den siste linja i eit avsnitt ved å velja Format → Avsnitt → Justering.

Ikon Blokkjustert

Blokkjustert

St√łrre avstand

Trykk p√• St√łrre avstand for √• gjera avstanden til avsnittet over st√łrre.

Ikon

St√łrre avstand

Mindre avstand

Trykk på Mindre avstand for å gjera avstanden til avsnittet over mindre.

Ikon

Mindre avstand

Slå usortert liste av/på

Legg til eller fjern punktmerke i dei valde avsnitta.

Ikon Usortert liste

Slå usortert liste av/på

Teikn

Endrar skrifta og skriftformateringa til teikna.

Ikon Teikn

Teikn

Avsnitt

Endrar formateringa av avsnittet, slik som innrykk og justering.

Ikon Avsnitt

Avsnitt

St√łtte for asiatiske spr√•k

Desse kommandoane kan du berre bruka etter √• ha sl√•tt p√• st√łtte for asiatiske spr√•k i ‚Üí Spr√•kinnstillingar ‚Üí Spr√•k.

Tekst fr√• venstre mot h√łgre

Vel den vassrette tekstretninga.

Ikon Tekstretning fr√• venstre til h√łgre

Tekstretning fr√• venstre mot h√łgre

Tekst ovanfrå og ned

Bestemmer den loddrette tekstretninga.

Ikon Tekstretning fr√• √łvst til nedst

Tekst ovanfrå og ned

Auk skriftstorleiken

Aukar skriftstorleiken på den valde teksten.

Minsk skriftstorleiken

Minkar skriftstorleiken på den valde teksten.

St√łtt oss!