Verktøylinjer

Dette er ei oversikt over standardoppsettet til verktøylinjene i LibreOffice.

Standardlinja

Standardlinja er tilgjengeleg i alle LibreOffice-program.

Presentasjonsverktøylinja

Viktige funksjonar for lysbilete.

Teiknelinja

Teiknelinja inneheld ofte brukte redigeringsverktøy. Trykk på pila ved sida av eit ikon for å opna ei verktøylinje som inneheld fleire funksjonar.

Søkjelinje

Verktøylinja Søk kan brukast til å raskt søkja i innhaldet i LibreOffice-dokument.

Disposisjonslinja

I disposisjonsvising inneheld disposisjonslinja ofte brukte redigeringsverktøy. Trykk på pila ved sida av eit ikon for å opna ei verktøylinje som inneheld fleire funksjonar.

Lysbiletsorteringslinja

I visinga lysbiletsortering kan du bruka verktøylinja for lysbiletsortering.

Verktøylinja for linje og fyll

Verktøylinja for linje og fyll inneheld funksjonar og val du kan bruka i denne visinga.

Verktøylinja for lysbiletvising

Når du opnar Lysbiletvisingslinja, kan du sortera lysbileta.

Verktøylinje for tabellar

Verktøylinja for tabellar inneheld funksjonane du treng for å arbeida med tabellar. Verktøylinja kjem fram når du flyttar skrivemerket inn i ein tabell.

Tekstformateringslinja

Plasser skrivemerket i eit tekstobjekt for å få fram Tekstformateringslinja.

Biletlinje

Bruk biletlinja til å velja farge, kontrast og lysstyrke på dei valde biletobjekta.

Punktredigeringslinja

Linja Rediger punkt kjem fram når du merkjer ein mangekant og trykkjer påRediger punkt.

Innstillingslinja

Vel Vis → Verktøylinjer → Innstillingslinje for å visa linja for innstillingar.

Fargelinje

Vis eller gøym Fargelinja. For å endra fargepaletten som vert vist, vel Format → Område og gå til fana Fargar.

Statuslinja

Statuslinja viser informasjon om dokumentet og om merkte objekt. Du kan dobbeltklikka på nokre av elementa i statuslinja for å opna eit tilhøyrande dialogvindauge.

3D-innstillingar

Verktøylinja 3D-innstillingar kontrollerer eigenskapane til dei merkte 3D-objekta.

Fontwork

Verktøylinja for Fontwork vert opna når du vel eit Fontworkobjekt.

Set inn

Legg til objekt, inklusive diagram, rekneark og bilete til dokumentet.

Klassifiseringsverktøylinja

Klassifikasjonslinja inneheld verktøy for å sikra handsaminga av dokumentet.

Verktøylinja for klassifisering inneheld listeboksar som hjelper deg å setja tryggingsnivå for dokumentet i høve til BAF-kategoriretningslinjene ogBAILS-nivå. LibreOffice legg til tilpassa felt i dokumenteigenskapane (Fil → Eigenskapar, fana for tilpassa eigenskapar) for å lagra klassifiseringsretningslinjene som metadata for dokumentet.

Støtt oss!