Lysbiletframvising

Inneheld funksjonar og val for lysbiletframvising.

Lysbiletframvising

Byrjar lysbiletframvisinga.

Innstillingar for lysbiletframvising

definerer innstillingar for framsyninga, som kva for lysbilete som skal vera det første, korleis du går frå eitt lysbilete til det neste, type presentasjon og peikarval.

Øv på tidsbruk

Start lysbiletframsyninga med ein tidsmålar nedst i venstre hjørne.

Samhandling

Vel korleis det valde objektet skal oppføra seg når du trykkjer på det under ei framvising.

Tilpassa animasjon

Tilordnar effektar til dei valde objekta.

Lysbiletovergang

Vel kva spesialeffekt som skal spelast av når du viser eit lysbilete under ei lysbiletframvising.

Vis/gøym lysbilete

Gøym det valde lysbiletet, slik at det ikkje vert vist i lysbiletframsyninga.

Tilpassa lysbiletframvising

Lagar ei tilpassa lysbiletframvising ved å bruka lysbilete som allereie er i presentasjonen. Du kan då velja lysbilete som oppfyller krava til publikumet. Du kan laga så mange tilpassa lysbiletframvisingar du vil.

Støtt oss!