Endra

Inneheld funksjonar du kan bruka til å arbeida med objekt i dokumentet.

Roter

Roterer dei valde objekta.

Spegelvend

Snur det merkte objektet vassrett eller loddrett.

Gjer om

Innstillingar for omgjering av det valde objektet.

Still opp

Endrar oppstillingsrekkjefølgja for eit valt objekt.

Juster objekt

Juster dei valde objekta i høve til kvarandre.

Fordel utval

Fordeler tre eller fleire objekt jamt langs den vassrette eller loddrette aksen. Du kan også fordela avstanden mellom objekta jamt.

Set namn på objekt

Gjev det valde objektet eit namn slik at du raskt kan finna det i dokumentstrukturen.

Grupper

Grupperer dei valde objekta, slik at dei kan flyttast som eit enkelt objekt.

Løys opp gruppe

Bryt opp den valde gruppa til individuelle objekt.

Bli med i gruppe

Opnar den valde gruppa slik at du kan redigera dei enkelte objekta. Viss dei valde gruppene inneheld undergrupper kan du gjenta denne kommandoen på kvar av dei.

Gå ut av gruppe

Avsluttar redigeringa av enkeltelement i eit gruppeobjekt.

Slå saman

Slå saman to eller fleire valde objekt til éin figur. Til skilnad frå gruppering, vil eit samansett objekt ta opp eigenskapane til det objektet som ligg nedst i oppstillingsrekkjefølgja. Du kan dela opp samansette objekt, men objekta vil då ikkje lenger ha dei opphavlege eigenskapane.

Del opp

Del eit samansett objekt opp i enkeltobjekt. Dei nye objekta vil få dei same linje- og fylleigenskapane som det samansette objektet.

Figurar

Opprettar ein figur utifrå to eller fleire valde objekt.

Kopla til

Lag ei linje eller ei Bézier-kurve ved å teikna ei linje mellom to eller fleire linjer, Bézier-kurver eller andre objekt. Lukka objekt med fyll vert gjorde om til linjer utan fyll.

Kopla frå

Deler opp linjer som er bundne saman med Kopla frå-funksjonen.

Støtt oss!