Vis

Denne menyen inneheld kommandoar for å kontrollera visinga av dokumentet på skjermen, endre brukargrensesnittet og få tilgang til sidepanela.

Normal

Byter til normalvising, der du kan laga og redigera lysbilete.

Disposisjon

Byt til disposisjonsvising, der du kan omorganisera lysbileta og endra titlar og overskrifter.

Notat

Byt til notatvising, der du kan leggja til notat til lysbileta. Publikum får ikkje sjå notata når du viser presentasjonen.

St√łtteark

Byt til st√łttearksida der du kan forminska lysbileta slik at dei f√•r plass p√• ei utskriftsside.

Lysbiletsortering

Viser miniatyrversjonar av lysbileta slik at det er lett √• endra rekkjef√łlgja.

Hovudlysbilete

Byter til hovudlysbiletvising, der du kan leggja til element du vil skal visast på alle lysbileta som brukar den same hovudutforminga.

Hovudutforming for notat

Vis hovudutforminga der du kan velja standardformateringa for notat.

Verkt√łylinjer

Opnar ein undermeny for √• visa eller g√łyma verkt√łylinjer. Ei verkt√łylinje inneheld knappar og val som gjer det lett √• bruka LibreOffice-kommandoar.

Statuslinja

Viser eller g√łymer statuslinja nedst i vindauget.

Linjalar

Vis eller g√łym linjalane √łvst og p√• venstre eller h√łgre kant av arbeidsomr√•det.

Vis eller skjul.

Rutenett

Vel visingseigenskapar for eit rutenett.

Festelinjer

Bestemmer visingsalternativa for festelinjer.

Hjelpelinjer for flytting av objekt

Vel om hjelpelinjene skal vera synlege medan du flyttar eit objekt.

Farge/gråtonar

Vis lysbilete i fargar, gråtonar eller svart-kvitt.

Merknadar

Vis eller g√łym notat i presentasjonen.

Bakgrunn til hovudutforminga

Slår av og på visinga av bakgrunnen i hovudutforminga som skal brukast som bakgrunn i det gjeldande lysbiletet.

Hovudutformingsobjekt

Slår av og på visinga av bakgrunnen i hovudutforminga vist i det gjeldande lysbiletet.

Hovudelement

Legg inn topptekst, botntekst, dato og plasshaldarar for lysbiletnummer i hovudlysbiletet.

Sidepanel

Sidepanelet er eit loddrett panel som du kan bruka for å setje eigenskapar, stilhandsaming, vise dokumentstrukturen og mediagalleriet aktuelle for det gjeldande dokumentet.

Stilar

Opnar stilhandsamaren i sidepanelet med ei liste over alle tilgjengelege bilet- og presentasjonsstilar som du kan bruka eller redigera.

Utklippsgalleriet

Opnar galleriruta i sidepanelet der du kan velja bilete og lydklipp som skal setjast inn i dokumentet.

Dokumentstruktur

Vis dokumentstrukturen slik at du raskt kan hoppa til andre lysbilete eller veksla mellom opna filer.

Skalering

Forminskar eller forst√łrrar skjermvisinga av LibreOffice.

St√łtt oss!