Velkommen til hjelp for LibreOffice Impress

Arbeida med LibreOffice Impress

Hjelp til bruk av LibreOffice Impress

Funksjonalitet i LibreOffice Impress

Bruka diagram i LibreOffice

Bruka databasar i LibreOffice Base

Menyar, verktøylinjer og tastar i LibreOffice Impress

Menyar

Verktøylinjer

Snøggtastar for LibreOffice Impress

Hjelp om hjelp

Hjelp viser til standardinnstillingane for programmet på eit standarsystem. Beskrivinga av fargar, musehandlingar og andre element som er systemavhengige, kan verta styrde av systeminnstillingane og kan difor sjå annleis ut i det programmet og systemet du brukar.

Støtt oss!