Utskriving av eit lysbilete som er tilpassa ein papirstorleik

Når du skriv ut, kan du forminska eit lysbilete slik at det får plass på ei utskrive side.

  1. Opna dokumentet som du vil skriva ut.

  2. Vel Lysbilete → Innstillingar i normalvisinga og trykk så på fana Side.

  3. Kryss av for Tilpass objekt til papirformat i Utformingsinnstillingar.

  4. Vel eit format i området Papirformat.

  5. Klikk på OK. Storleiken på lysbiletet vert endra for å passa til sida som vert skrive ut. Den relative plasseringa av objekta er uendra.

Støtt oss!