Set inn lysbilete frå fil

Du kan setja inn lysbilete frå ein annan presentasjon i den gjeldande presentasjonen. Du kan også kopiera og setja inn lysbilete mellom presentasjonar.

Slik set du inn eit lysbilete frå ein annan presentasjon:

  1. Opna ein presentasjon og vel Vis → Normal.

  2. Vel

  3. Finn presentasjonsfila som inneheld lysbiletet du vil setja inn og trykk Set inn.

  4. Trykk på plussteiknet ved sida av ikonet for presentasjonsfila og merk så dei lysbileta du vil setja inn.

  5. Trykk OK.

Slik kopierer du og set inn lysbilete mellom presentasjonar:

  1. Opna presentasjonane du vil kopiera og setja inn mellom.

  2. Vel Vis → Lysbiletsortering i presentasjonen som inneheld dei lysbileta du vil kopiera.

  3. Merk lysbileta og vel Rediger → Kopier.

  4. Byt til presentasjonen du vil setja inn lysbileta i og vel Vis → Normal.

  5. Merk lysbiletet som skal vera framføre det kopierte lysbiletet og vel Rediger → Set inn.

Støtt oss!