Endra og leggja til

Leggja til

  1. Vel

  2. Trykk Last inn.

  3. Vel kategorien frå malane i Kategori.

  4. Vel ein mal i Malar med du ønskjer å bruka. Trykk Førehandsvising for å førehandsvisa malen.

  5. Trykk OK.

  6. Gjer éin av desse:

tip

Merk av for Slett ubrukte bakgrunnar for å fjerna bakgrunnslysbilete og presentasjonsoppsett som er utan referanse frå dokumentet.


Støtt oss!