Redigering av kurver

Eit kurva linjestykke inneheld to datapunkt (endepunkt) og to kontrollpunkt (handtak). Ei kontrollelementlinje bind eit kontrollpunkt til eit datapunkt. Du kan endra forma på ein kurve ved å gjera om eit datapunkt til ein annan type, eller ved å dra kontrollelementpunkta til ein annan stad.

Du kan også redigera eigenskapane for ei linje ved å merkja linja og velja Format → Linje.

Ikon

For å sjå datapunkta og kontrollpunkta til ei kurva linje kan du merkja linja og trykkja på ikonet Punkt på verktøylinja «Teikning». Datapunkta vert viste med firkantar og kontrollpunkta med sirklar. Eit kontrollpunkt kan overlappa eit datapunkt.

Slik justerer du eit kurva linjesegment:

 1. Merk ei kurva linje og trykk på ikonet Punkt på verktøylinja Teikning.

 2. Gjer éin av desse:

Slik deler du ei kurva linje:

Du kan berre dela ei kurva linje som har tre eller fleire datapunkt.

 1. Merk ei kurva linje og trykk på ikonet Punkt på verktøylinja Teikning.

 2. Merk eit datapunkt og trykk på ikonet Del opp kurve på verktøylinja Rediger punkt.

Slik lagar du ein lukka figur:

 1. Merk ei kurva linje og trykk på ikonet Punkt på verktøylinja Teikning.

 2. Klikk på ikonet Lukk bézier på verktøylinja Rediger punkt.

Slik kan du konvertera eit datapunkt på ei kurva linje:

 1. Merk ei kurva linje og trykk på ikonet Punkt på verktøylinja Teikning.

 2. Klikk på datapunktet du vil konvertera og gjer eitt av følgjande:

Slik legg du til eit datapunkt:

 1. Merk ei kurva linje og trykk deretter på ikonet Punkt på verktøylinja Teikning.

 2. Trykk på ikonet Set inn punkt på verktøylinja Rediger punkt.

 3. Klikk på linja der du vil leggja til punktet og dra det ut litt.

Tipsikon

Viss eit datapunkt ikkje har eit kontrollpunkt, merk datapunktet og trykk så på ikonet Gjer om til kurve på verktøylinja Rediger punkt.


Slik slettar du eit datapunkt:

 1. Merk ei kurva linje og trykk deretter på ikonet Punkt på verktøylinja Teikning.

 2. Klikk på punktet du vil sletta.

 3. Klikk på ikonet Slett punkt på verktøylinja Rediger punkt,.

Støtt oss!