Teikning av kurver

Ikonet kurve pÄ IkonpÄ verktÞylinja for teikning opnar ei verktÞylinje for Ä teikna Bézierkurver. Bézierkurver vert definerte med eit startpunkt og eit sluttpunkt som vert kalla «anker». Kurvaturen for Bézierkurva vert bestemt av kontrollpunkt («handtak»). Flytting av eit kontrollpunkt endrar forma pÄ Bézierkurven.

Merknadsikon

Kontrollpunkt er berre synlege i «Rediger punkt»-moduset. Kontrollpunkta vert viste som sirklar, ankerpunkta som firkantar. Startpunktet er litegrann stÞrre enn dei andre ankerpunkta.


BĂ©zierkurvesegment og rette linjestykke kan setjast saman for Ă„ danna ei meir kompleks BĂ©zierkurve. Tre ulike overgangar kan verta brukte for Ă„ setja saman nĂŠrliggjande segment:

Korleis bruka kurveverktĂžyet

 1. Opna verktÞylinja Kurver Ikon pÄ verktÞylinja «Teikning» og vel verktÞyet KurveIkon.

 2. Klikk der du vil at kurven skal byrja og dra i den retninga du vil at kurven skal gÄ. Kontrollinja vil visa retninga.

  Hald nede Shift-tasten medan du drar for Ă„ avgrensa retninga til eit 45 graders nett.

 3. Slepp musa der det fĂžrste kontrollpunktet skal vera.

 4. Flytt peikaren dit du Ăžnskjer at kurvesegmentet skal slutta. Kurven fĂžlgjer peikaren.

 5. Gjer Ă©in av desse:

Korleis bruka verktÞyet «Frihandslinje»

 1. PÄ verktÞylinja «Teikning» kan du opna verktÞylinja Kurver Ikon og velja verktÞyet FrihandslinjeIkon.

 2. Klikk der du Ăžnskjer at kurven skal byrja og hald museknappen nede.

 3. Teikn frihandslinja som du ville gjort med ein blyant.

 4. Slepp museknappen for Ă„ fullfĂžra linja.

StĂžtt oss!