Importera HTML-sider inn i presentasjonar

Du kan importera alle typar tekstfiler inn i eit lysbilete – også tekst i HTML-dokument.

Slik set du inn tekst frå ei fil inn i eit lysbilete:

  1. In the slide where you want to insert the text, choose .

  2. Vel «Tekst» eller «HTML-dokument» som Filtype.

  3. Finn den fila som inneheld teksten du vil leggja til og trykk på Set inn.

Viss tekstfila inneheld meir tekst enn det er plass til i eitt lysbilete, kan du fordela teksten over fleire lysbilete.

  1. Dobbeltklikk i teksten som er sett inn for å gå inn i redigeringsmodus.

  2. Select all of the text that lies below the visible slide area and press +X.

  3. Choose , and then press +V.

  4. Gjenta eventuelt steg 1 til 3 til all teksten er set inn i lysbilete.

Lagra ein presentasjon i HTML-format

Støtt oss!