Endra bakgrunnsfyllinga for

For å bruka ein farge, ein fargeovergang eller eit skraveringsmønster som bakgrunn i

 1. Vel og trykk på fana Bakgrunn.

 2. I området Fyll, gjer éin av desse:

  Vel Farge og trykk på ein farge i lista.

  Vel Fargeovergang og trykk så på ein overgangstil i lista.

  Vel Skravering og trykk så på ein skraveringsstil i lista.

 3. Trykk OK.

For å bruka eit bilete som bakgrunn i

Du kan visa eit fullt bilete som bakgrunn i , eller du kan visa biletet fleire gongar side om side for å laga ein mønstra bakgrunn.

 1. Vel og trykk på fana Bakgrunn.

 2. Vel Bilete i området Fyll og trykk på eit bilete i lista.

  note

  For å bruka eit tilpassa bilete for -bakgrunnen, trykk på knappenImporter. Finn fram til biletet og trykk på Opna. Når du går tilbake til fana Bakgrunn ser du det importerte biletet i lista over Bilete.


 3. Gjer éin av desse:

  For å visa heile biletet som bakgrunnen, fjern krysset frå feltet Side om side i området Plassering og vel Tilpass automatisk.

  For å visa bakgrunnsbiletet side om side, vel Side om side og angje innstillingane for Storleik, Plassering og Forskyving for biletet.

 4. Trykk OK.

Denne endringa gjeld berre det gjeldande presentasjons- og teiknedokumentet.

For å lagra som mal

 1. .

 2. Vel Vis → Normal for å lukka hovudvisinga.

 3. Vel Fil → Malar → Lagra som Mal for å lagra dokumentet som ein mal.

 4. Skriv inn eit namn for malen. Ikkje bruk annan kategori enn «Mine malar». Trykk OK.

Nå kan du bruka malvindauget for å opna ein ny presentasjon eller ei ny teikning basert på den nye malen.

Støtt oss!