Endra rekkjefølgje på lysbilete

Gjer éin av desse:

tip

For å fjerna eit lysbilete frå presentasjon mellombels, kan du gå til lysbiletsortering, høgreklikka på lysbiletet og velja Vis/gøym lysbilete. Nummeret på det gøymde lysbiletet vert streka ut. For å visa lysbiletet kan du høgreklikka på lysbiletet og så velja Vis/gøym lysbilete.


Støtt oss!