Animering av lysbiletovergangar

Du kan leggja til ein spesialeffekt som vert brukt når du viser eit lysbilete.

Slik legg du ein overgangseffekt til eit lysbilete

  1. I Normal-vising, merk det lysbiletet som du vil leggja overgangseffekten til.

  2. I panelet Oppgåver, klikk Lysbiletovergang.

  3. Vel ein lysbiletovergang frå lista.

Du kan førehandsvise overgangen i dokumentvindauget.

Merknadsikon

On Slide Pane an icon appears next to the preview of those slides, which have slide transition. When you present the slide show with the Presenter Console, icon indicates that the next slide has slide transition.


Slik bruker du same overgangseffekten på fleire lysbilete

  1. Gå til Biletsortering og merk biletet som overgangseffekten skal brukast på.

    If you want, you can use the Zoom toolbarIcon Zoom to change the view magnification for the slides.

  2. Klikk på lysbiletovergang i oppgåvepanelet.

  3. Vel ein lysbiletovergang frå lista.

For å sjå overgangseffekten til eit lysbilete kan du klikka på det vesle ikonet under lysbiletet på Lysbiletpanelet.

Slik fjernar du ein overgangseffekt

  1. Merk lysbileta du vil fjerna overgangseffekten frå i visinga Lysbiletsortering.

  2. Vel Ingen overgang i listeboksen i panelet Oppgåver.

Støtt oss!