Animera objekt i lysbiletpresentasjonar

Du kan bruka fÞrehandsdefinerte effektar for objekt pÄ lysbiletet.

Slik legg du til ein animasjonseffekt til eit objekt:

  1. PĂ„ eit lysbilete i Normal vising, vel objektet som du vil animera.

  2. Vel Format → Animasjon for Ă„ opna animasjonsvindauget i sidepanelet. Trykk pĂ„ knappen Legg til (+) og vel deretter ein animasjonseffekt.

  3. I dialogvindauget Tilpassa animasjon kan du klikka pÄ ein fane for Ä velja mellom kategoriar av effektar. Klikk pÄ ein effekt og klikk deretter pÄ OK.

For Ä visa animasjonen pÄ fÞrehand, klikk pÄ knappen Spel av.

note

I sidepanelet vert det vist symbolet ved sida av fĂžrehandsvisinga av dei lysbileta som har eitt eller fleire objekt med tilpassa animasjon. NĂ„r du viser lysbileta med presentasjonskonsollen, viser ikonet at det neste biletet har tilpassa animasjon.


Slik tilpassar og redigerer du ein rĂžrslebaneeffekt:

Eit objekt kan verta animert slik at det flytter seg langs ein rĂžrslebane. Du kan bruka fĂžrehandsdefinerte eller eigne rĂžrslebanar.

Viss du vel «Kurve», «Mangekant» eller «Frihandslinje» vert dialogvindauget lukka og du kan teikna din eigen bane. Viss teikninga vert fullfÞrt utan avbrot, vert den oppretta banen fjerna frÄ dokumentet og sett inn som ein rÞrslebaneeffekt.

Redigera rĂžrslebanar

Viss panelet «Tilpassa animasjon» er synleg vert rÞrslemÞnsteret for alle effektane i det gjeldande biletet teikna som eit gjennomsiktig lag pÄ biletet. Alle stiar er synlege heile tida. Det er difor lett Ä opprette etterfÞlgjande stiar.

Eit rĂžrslemĂžnster kan veljast ved Ă„ klikka pĂ„ stien. Ein markert sti har stĂžtte for handtak og kan flyttast og skalerast som ein figur. Eit dobbeltklikk pĂ„ ein sti startar redigeringsmoduset for punkt. Redigeringsmoduset for punkt kan ogsĂ„ startast med Rediger → Punkt eller ved Ă„ trykkja pĂ„ F8.

Slik fjernar du ein animasjonseffekt frÄ eit objekt:

  1. Opna eit bilete i Normal vising og marker objektet som effekten skal fjernast frÄ.

  2. Vel Lysbiletframvising → Tilpassa animasjon.

  3. Trykk OK.

StĂžtt oss!