Eksportera animasjonar i GIF-format

  1. Merk eit animert objekt på lysbiletet.

  2. Vel Fil → Eksporter.

  3. Vel GIF - Graphics Interchange Format (.gif) i lista Filtype.

  4. Klikk i avkryssingsboksen Utval for å eksportera det merkte objektet og ikkje heile lysbiletet.

  5. Vel kvar den animerte GIF-fila skal lagrast, skriv inn eit namn og klikk på Lagra.

Støtt oss!