Lister

Legg til nummerering eller punktmerking for dei merkte avsnitta, redigerer disposisjonsnivåa og flytter dei opp eller ned i lysbiletet.

Usortert liste

Legg til eller fjern punktmerke i dei valde avsnitta.

Sortert liste

Hev

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert eller merkte listeavsnitt, eitt listenivå opp.

Senk

Flyttar eit listeavsnitt der markøren er plassert eller merkte listeavsnitt, eitt listenivå ned.

Flyttar avsnittet der markøren er plassert, eller det merkte avsnittet, til etter neste avsnitt.

Flyttar avsnittet der markøren er plassert, eller det merkte avsnittet, til framføre det førre avsnittet.

Støtt oss!