Tastatursnarvegar i presentasjonskonsollen

Når du køyrer ei lysbiletframsyning i presentasjonskonsollen, kan du bruka desse tastane:

Handling

Tast(ar)

Neste lysbilete eller neste effekt

Venstreklikk, pil høgre, pil ned, mellomrom, Page Down, Enter, Return, «N»

Førre lysbilete eller førre effekt

Høgreklikk, pil venstre, pil opp, Page Up, Rettetast, «p»

Første lysbilete

Heim

Siste lysbilete

Slutt

Førre lysbilete utan effektar

Alt+Page Up

Neste lysbilete utan effektar

Alt + Page Down

Slå av eller på svart skjermbilete

«B», «.»

Slå av eller på kvit skjerm

'W', ','

Avslutt lysbiletframvisinga

Escape, «-»

Gå til lysbiletnummer

Eit tal følgt av «Enter»

Auk eller minsk storleiken på skrifta for merknadar

«G», «S»

Rull opp eller ned i merknadane

«A», «Z»

Flytt innsetjingsteiknet i merknadsvisinga framover/bakover

«H», «L»

Vis presentasjonskonsollen

Ctrl + «1»

Vis presentasjonsnotata

Ctrl + «2»

Vis lysbiletoversynet

Ctrl-'3'


Støtt oss!