Merk berre tekstområdet

Gjer at eit tekstfelt vert merkt ved å trykkja på teksten.

I eit område av eit tekstfelt som ikkje er fylt med tekst, kan du velja å merkja eit objekt bak tekstfeltet.

Ikon Merk berre tekstområde

Merk berre tekstområdet

Støtt oss!