Fest til objektpunkt

Bestemmer om omrisset av det grafiske objektet skal justerast i høve til punkt på det næraste grafiske objektet eller ikkje.

Denne gjeld berre dersom markøren eller omrisset av det grafiske objektet er innføre festeområdet.

Ikon Fest til objektpunkt

Fest til objektpunkt

Støtt oss!