Fest til objektkant

Bestemmer om omrisset av det grafiske objektet skal justerast i høve til kanten av det næraste grafiske objektet eller ikkje.

Markøren eller ei omrisslinje til det grafiske objektet må vere innføre festeområdet.

Icon Snap to Object Border

Fest til objektpunkt

Støtt oss!