Fest til sidemargar

Bestemmer om omrisset av det grafiske objektet skal justerast i høve til den næraste sidemargen eller ikkje.

Markøren eller ei konturlinje for biletobjektet må vera i festeområdet.

Ikon Fest til sidemargar

Fest til sidemargane

Støtt oss!