Tillat samhandling

Køyrer ei førehandsvising av dei samhandlingane som er knytt til eit objekt når du klikkar på objektet i lysbiletet. For å velja eit objekt som skal redigerast, hald nede -tasten når du klikkar.

Ikon

Tillat samhandling

Støtt oss!