Tillat effektar

Spelar av ei førehandsvising av ein animasjonseffekt som er knytt til eit objekt når du klikkar på objektet i lysbiletet. For å merka eit objekt som skal redigerast, hald nede -tasten når du klikkar.

Ikon

Tillat effektar

Støtt oss!