Rotasjonsmodus etter at du har klikka på eit objekt

Endra åtferda til museklikka slik at rotasjonshandtak kjem fram når du har klikka på eit objekt to gongar (ikkje dobbeltklikk). Dra eitt av handtaka for å rotera objektet i den retninga du vil.

Ikon

Rotasjonsmodus etter at du har klikka på eit objekt

Støtt oss!