Festepunkt

Set inn eller endrar eigenskapane til eit festepunkt. Eit festepunkt er eit eigendefinert koplingspunkt der du kan kopla til ei koplingslinje.

Ikon Festepunkt

Vis festepunktfunksjonar

Støtt oss!