Vis formatering

Viser eller gøymer teiknformatering av lysbiletoverskrifter. Opna Stilhandsamaren, høgreklikk på ein stil og vel Endra for å endra teiknformateringa til ei overskrift.

Ikon Vis formatering

Vis formatering

Støtt oss!