Piler

Opna verktÞylinja Piler der du kan setja inn rette linjer, linjer med piler og mÄlelinjer.

Tipsikon

Dersom du Ăžnskjer det, kan du leggja til ei pil etter du har teikna ei linje ved Ă„ velja Format → Linje og sĂ„ velja ein pilstil frĂ„ «Stil»-boksen.


Linje

Teiknar ei rett linje. For Ä endra retninga pÄ linja i steg pÄ 45 grader held du nede «Shift» medan du dreg med musa.

Ikon

Linje

Linje som sluttar med pil

Teikn ei rett linje som sluttar med ei pil. Hald «Shift»-tasten nede medan du dreg for Ä avgrensa linja til 45-graders vinklar.

Ikon

Linje som sluttar med pil

Linje med pil/sirkel

Teikn ei rett linje som startar med ei pil og sluttar med ein sirkel. Hald «Shift»-tasten nede medan du dreg for Ä avgrensa linja til 45-graders vinklar.

Ikon

Linje med pil/sirkel

Linje med pil/sirkel

Teikn ei rett linje som startar med ei pil og sluttar med eit kvadrat. Hald «Shift»-tasten nede medan du dreg for Ä avgrensa linja til 45-graders vinklar.

Ikon

Linje med pil/sirkel

Linje (45°)

Teikn ei rett linje der retninga er avgrensa til steg pÄ 45 grader.

Ikon

Linje (45°)

Linje som sluttar med pil

Teikn ei rett linje som startar med ei pil.Hald «Shift»-tasten nede medan du dreg for Ä avgrensa linja til 45-graders vinklar.

Ikon

Linje som sluttar med pil

Linje med kvadrat/pil

Teikn ei rett linje som startar med ein sirkel og sluttar med ei pil. Hald «Shift»-tasten nede medan du dreg for Ä avgrensa linja til 45-graders vinklar.

Ikon

Linje med kvadrat/pil

Linje med kvadrat/pil

Teikn ei rett linje som startar med eit kvadrat og sluttar med ei pil. Hald «Shift»-tasten nede medan du dreg for Ä avgrensa linja til 45-graders vinklar.

Ikon

Linje med kvadrat/pil

MĂ„lelinje

Teiknar ei linje med endemerke som viser mÄlet pÄ pila. MÄlelinjer reknar automatisk ut lengder ut og viser dei. Du teiknar ei mÄlelinje ved Ä opna verktÞylinja Piler og trykkja pÄ knappen MÄlelinje. Flytt peikaren til der du vil at linja skal byrja og dra for Ä teikna mÄlelinja. Slepp museknappen nÄr du er ferdig.

Tipsikon

Dersom du Þnskjer at mÄlelinja skal ha same lengda som sida i eit nÊrligjande objekt, held du nede tasten medan du drar linja. For Ä halda linja pÄ 45 grader, held du nede tasten Shift medan du drar linja.


I LibreOffice Draw vert det alltid sett inn ei dimensjonslinje i laget kalla Dimensjonslinjer. Set du dette laget til usynleg, vil du heller ikkje sjÄ dimensjonslinjer i teikninga.

Ikon

MĂ„lelinje

Linje med piler

Teikn ei rett linje med piler i begge endar. Hald «Shift»-tasten nede medan du dreg for Ä avgrensa linja til 45-graders vinklar.

Ikon

Linje med piler

StĂžtt oss!