Set inn

Ikon

Set inn

Opna verktøylinja Set inn der du kan setja inn objekt som for eksempel diagram, rekneark og bilete.

Lysbilete

Set inn eit lysbilete etter det gjeldande lysbiletet.

Ikon Nytt Lysbilete

Nytt lysbilete

Flytande ramme

Set inn ei flytande ramme i det gjeldande dokumentet. Flytande rammer vert brukte i HTML-dokument for å visa innhaldet i ei anna fil.

Ikon Flytande ramme

Flytande ramme

Set inn /Objects frå fil

Lèt deg setja inn heile fila eller visse element i fila.

Ikon

Rekneark

Set inn ein ny tabell i det gjeldande lysbiletet eller den gjeldande sida.

Ikon Set inn tabelle

Tabell

Frå fil

Opnar eit dialogvindauge for val av filer for å setja inn eit bilete i det gjeldande dokumentet

Ikonet Bilete

Bilete

Lyd eller video

Set inn ei video- eller lydfil i dokumentet.

Lyd og video

Formel

Set inn ein formel i dokumentet.

Ikon formel

Formel

Diagram

Ikon Diagram

Diagram

OLE-objekt

Set inn eit OLE-objekt i dokumentet. OLE-objektet vert sett inn som eit lenkja eller eit innebygd objekt.

Ikon OLE-objekt

OLE-objekt

Støtt oss!