Sambandslinjer

Ikon Sambandslinje

Sambandslinje

Opna verktøylinja for samband. Ved å bruka denne kan du leggja samband til objekta i lysbiletet. Eit samband er ei linje som koplar saman to objekt og held fram å hengja saman når objekta vert flytte. Dersom du kopierer eit objekt med eit samband, vert sambandet òg kopiert.

Det er fire slags sambandslinjer:

  1. Standard (90-graders vinklar)

  2. Linje (to bøygningar)

  3. Rett

  4. Kurve

Når du klikkar på ei sambandslinje og flytter musepeikaren over eit fylt objekt eller til kanten av eit ikkje fylt objekt, vert festepunkta viste. Eit festepunkt er eit fast punkt der du kan kopla til ei sambandslinje. Du kan leggja til eit tilpassa festepunkt til eit objekt.

Du teiknar ei sambandslinje ved å klikka på eit festepunkt på eit objekt, dra til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp. Du kan også dra til ein tom del av dokumentet og klikka der. Den lause enden av sambandet er fastlåst til du dreg enden til ein annan stad. For å losna ei sambandslinje, dra ein av endande til sambandslinja til ein ny posisjon.

Sambandslinje

Teiknar ei sambandslinje med ein eller fleire 90-graders vinklar på. Trykk på eit festepunkt på eit objekt, dra festepunktet til eit anna objekt og slepp.

Ikon Sambandslinje

Sambandslinje

Sambandslinje som byrjar med pil

Teiknar ei sambandslinje med ein eller fleire 90-graders vinklar og ein pil på startpunktet. Trykk på eit festepunkt på eit objekt, dra festepunktet til eit anna objekt og slepp.

Ikon Sambandslinje byrjar med pil

Sambandslinje som byrjar med pil

Sambandslinje som sluttar med pil

Teiknar ei sambandslinje med ein eller fleire 90-graders vinklar og ei pil på sluttpunktet. Trykk på eit festepunkt på eit objekt, dra festepunktet til et anna objekt og slepp.

Ikon Sambandslinje sluttar med pil

Sambandslinje som sluttar med pil

Sambandslinje med piler

Teiknar ei sambandslinje med ein eller fleire 90-graders vinklar på og piler i begge endane. Trykk på eit festepunkt på eit objekt, dra festepunktet til eit anna objekt og slepp.

Ikon Sambandslinje med piler

Sambandslinje med piler

Sambandslinje som startar med sirkel

Teiknar ei sambandslinje med ein eller fleire 90-graders vinklar på og ein sirkel på startpunktet. Trykk på eit festepunkt på eit objekt og dra festepunktet til eit anna objekt og slepp.

Ikon Sambandslinje byrjar med sirkel

Sambandslinje som startar med sirkel

Sambandslinje som sluttar med sirkel

Teiknar ei sambandslinje med ein eller fleire 90-graders vinklar og ei pil på sluttpunktet. Trykk på eit festepunkt på eit objekt, dra festepunktet til et anna objekt og slepp.

Ikon Sambandslinje sluttar med sirkel

Sambandslinje som sluttar med sirkel

Sambandslinje med sirklar

Teiknar ei sambandslinje med ein eller fleire 90-graders vinklar og ei pil i begge endane. Trykk på eit festepunkt på eit objekt, dra festepunktet til et anna objekt og slepp.

Ikon Sambandslinjer med sirklar

Sambandslinje med sirklar

Linjesamband

Teiknar ei sambandslinje med vinklar nær eit festepunkt. Trykk på eit festepunkt på eit objekt, dra festepunktet til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp. Klikk på sambandslinja og dra vinkelen for å justere lengda på linja mellom vinkelen og festepunktet.

Ikon Sambandslinje

Linjesamband

Linjesamband som byrjar med sirkel

Teiknar ei sambandslinje som byrjar med ei pil og har bøyer seg nær eit festepunkt. Trykk på eit festepunkt på eit objekt, dra det til eit anna objekt og slepp. Klikk på sambandslinja og dra bøyepunktet for å justera lengda på linja mellom vinkelen og bøyepunktet.

Ikon Sambandslinje byrjar med pil

Linjesamband som byrjar med sirkel

Sambandslinje som sluttar med pil

Teiknar ei sambandslinje som har vinklar nær eit festepunkt og sluttar med ei pil. Trykk på eit festepunkt på eit objekt dra det til eit anna objekt og slepp. Klikk på sambandslinja og dra vinkelen for å justere lengda på linja mellom vinkelen og festepunktet.

Ikon Sambandslinje sluttar med pil

Sambandslinje som sluttar med pil

Sambandslinje med piler

Teiknar ei sambandslinje med vinklar nær eit festepunkt og har piler i kvar ende. Trykk på eit festepunkt på eit objekt, dra festepunktet til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp. Klikk på sambandslinja og dra vinkelen for å justere lengda på linja mellom vinkelen og festepunktet.

Ikon Sambandslinje med piler

Sambandslinje med piler

Linjesamband som byrjar med sirkel

Teiknar ei sambandslinje som byrjar med ein sirkel og med vinklar nær eit festepunkt. Trykk på eit festepunkt på eit objekt dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp. Klikk på sambandslinja og dra vinkelen for å justere lengda på linja mellom vinkelen og festepunktet.

Ikon Sambandslinje byrjar med sirkel

Linjesamband som byrjar med sirkel

Sambandslinje som sluttar med sirkel

Teiknar ei sambandslinje som sluttar med ein sirkel og har vinklar nær eit festepunkt. Trykk på eit koplingspunkt på eit objekt, dra det til eit anna objekt og slepp. Klikk på sambandslinja og dra vinkelen for å justere lengda på linja mellom vinkelen og koplingspunktet.

Ikon Sambandslinje sluttar med sirkel

Sambandslinje som sluttar med sirkel

Sambandslinje med sirklar

Teiknar ein sambandslinje som har vinklar nær eit festepunkt og sirklar i begge endane. Trykk på eit festepunkt på eit objekt og dra det til eit anna objekt og slepp. Klikk på sambandslinja og dra vinkelen for å justere lengda på linja mellom vinkelen og festepunktet.

Ikon Sambandslinje med sirklar

Sambandslinje med sirklar

Rett sambandslinje

Teikna ei rett sambandslinje og trykk på eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Rett sambandslinje

Rett sambandslinje

Rett sambandslinje som startar med pil

Teikn ei rett sambandslinje med ei pil på startpunktet. Trykk på eit festepunkt, dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Rett sambandslinje byrjar med pil

Rett sambandslinje som startar med pil

Rett sambandslinje som sluttar med pil

Teiknar ei rett sambandslinje med ei pil på sluttpunktet. Trykk på eit festepunkt, dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Rett sambandslinje sluttar med pil

Rett sambandslinje som sluttar med pil

Rett sambandslinje med sirklar

Teiknar ei rett sambandslinje med piler i begge endane. Trykk på eit festepunkt og dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Rett sambandslinje med piler

Rett sambandslinje med sirklar

Rett sambandslinje som startar med sirkel

Teiknar ei rett sambandslinje med ein sirkel på startpunktet. Trykk på eit festepunkt og dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Rett sambandslinje byrjar med sirkel

Rett sambandslinje som startar med sirkel

Rett sambandslinje som sluttar med sirkel

Teiknar ei rett sambandslinje med ein sirkel på sluttpunktet. Trykk på eit festepunkt, dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Rett sambandslinje sluttar med sirkel

Rett sambandslinje som sluttar med sirkel

Rett sambandslinje med sirklar

Teiknar ei rett sambandslinje med sirklar i begge endane. Trykk på eit festepunkt, dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Rett sambandslinje med sirklar

Rett sambandslinje med sirklar

Bøygd sambandslinje

Teiknar ei vinkla sambandslinje. Trykk på eit festepunkt og dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Kurva sambandslinje

Bøygd sambandslinje

Bøygd sambandslinje som startar med sirkel

Teiknar ei kurva sambandslinje med ei pil i startpunktet. Trykk på eit festepunkt på eit objekt og dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Kurva sambandslinje byrjar med pil

Bøygd sambandslinje som startar med sirkel

Bøygd sambandslinje som sluttar med pil

Teiknar ei rett sambandslinje med ei pil på sluttpunktet. Trykk på eit festepunkt, dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Kurva sambandslinje sluttar med pil

Bøygd sambandslinje som sluttar med pil

Bøygd sambandslinje med piler

Teiknar ei kurva sambandslinje med piler i begge endane. Trykk på eit festepunkt, dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Kurva sambandslinje med piler

Bøygd sambandslinje med piler

Bøygd sambandslinje som startar med sirkel

Teiknar ei kurva sambandslinje med ein sirkel på startpunktet. Trykk på eit festepunkt, dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Kurva sambandslinje byrjar med sirkel

Bøygd sambandslinje som startar med sirkel

Bøygd sambandslinje som startar med sirkel

Teiknar ei kurva sambandslinje med ein sirkel i sluttpunktet. Trykk på eit festepunk på eit objekt og dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Kurva sambandslinje sluttar med sirkel

Bøygd sambandslinje som startar med sirkel

Bøygd sambandslinje med sirklar

Teiknar ei kurva sambandslinje med sirklar i begge endane. Trykk på eit festepunkt på eit objekt dra det til eit festepunkt på eit anna objekt og slepp.

Ikon Kurva sambandslinje med sirklar

Bøygd sambandslinje med sirklar

Støtt oss!