3D Objekt

Opna verktøylinja for 3D-objekt. Objekta er tredimensjonale med djupn, lyssetjing og releksjonar. Kvart innsett objekt dannar først ei 3D-scene. Du kan trykkja F3 for å gå inn i scena. For desse 3D-objekta kan du opna dialogvindauget for 3D-effektar for å endra eigenskapane.

Ikon 3D-objekt

3D-objekt

Tipsikon

For å rotera eit 3D-objekt omkring ein av dei tre aksane, klikk for å markera objektet og klikk så igjen for å visa rotatsjonshandtaka. Dra eit handtak i den retninga som du vil rotera objektet.


Kube

Teiknar ein fylt terning der du dreg over lysbiletet. Hald nede Shift medan du dreg for å laga eit rektangel.

Ikon Kube

Kube

Kule

Teiknar ei fylt kule. Hald nede Shift-tasten medan du dreg opp figuren om du vil teikna ein ellipse.

Ikon Sfære

Kule

Sylinder

Teiknar ein sylinder som er basert på ein sirkel du dreg i lysbiletet. Hald nede Shift-tasten medan du dreg opp figuren for å teikna ein sylinder som er basert på ei oval.

Ikon Sylinder

Sylinder

Kjegle

Teiknar ei kjegle som er basert på ein sirkel du dreg i lysbiletet. Hald nede Shift-tasten medan du dreg opp figuren for å teikna ei kjegle som er basert på ein oval.

Ikon Kjegle

Kjegle

Pyramide

Teiknar ein pyramide med kvadratisk grunnflate der du dreg i lysbiletet. For å teikna ein pyramide med rektangulær grunnflate, hald nede Shift medan du dreg. For å definera ein annan polygon for grunnflata i pyramiden, opna dialogvindauget 3D-effektar og trykk på fana Geometri. I området Segment skriv du inn boksen merkt med Vassrett kor mange sider polygonet skal ha trykkjer deretter på det grøne avkryssingsmerket.

Ikon Pyramide

Pyramide

Smultring

Teikn eit ringforma objekt (smultring) basert på ein sirkel der du dreg i lysbiletet. Vil du teikna ein «smultring» basert på ein oval, hald nede Shift-tasten medan du dreg opp figuren.

Ikon Torus

Smultring

Skal

Teiknar eit bolleforma objekt basert på ein sirkel der du dreg i lysbiletet. Vil du teikna eit skal som er basert på ein oval, hald nede Shift-tasten medan du dreg opp figuren.

Ikon Skal

Skal

Halvkule

Teiknar ei halvkule. Vil du teikna ein halv omdreiingslekam, hald nede Shift-tasten medan du dreg opp figuren.

Ikon Halvkule

Halvkule

Støtt oss!