Kurve

Kurveknappen på teiknelinja opnar verktøylinja Linjer, der du kan leggja til linjer og former i lysbiletet.

Dersom du held nede Shift-tasten vert flyttinga av musepeikaren avgrensa til grader som går opp i 45 grader. Held du nede -tasten vert det nye punktet ikkje bunde saman med det siste punktet. Dette gjer at du kan lage objekt som er set saman av kurver som ikkje er bundne til kvarandre. Teiknar du eit mindre objekt medan du held nede -tasten, inne i eit større objekt som du ikkje har lukka, vil det minste objektet verta dregen frå det største og såleis laga eit «hol» i det største objektet.

Lukka figurar vert automatisk fylt som vist i feltet Områdestil/-fyll på verktøylinja Linje og fyll.

Kurve, fylt

Teikn ei fylt og lukka form som er basert på ei Bézier-kurve. Trykk der du vil at kurva skal starte og dra. Slepp for å avslutta. Trykk så der du vil at kurva skal slutta. Flytt peikaren og trykk igjen for å leggja eit rett linjesegment til kurva. Dobbeltklikk for å lukka forma.

Ikon

Kurve, fylt

Mangekant, fylt

Teikn ei lukka form ut frå rette linjesegment. Trykk der du vil at mangekanten skal starta og dra for å teikna eit linjesegment. Trykk igjen for å velja kvar linjesegmentet skal slutta og hald fram med å trykkja til du har teikna dei andre linjene i mangekanten. Dobbeltklikk for å gjera teikninga ferdig. Hald nede «Shift» når du klikkar for å avgrensa mangekanten til 45-graders vinklar.

Ikon

Mangekant, fylt

Mangekant (45°), fylt

Teikn ei lukka form ut frå rette linjesegment i 45-graders vinklar. Trykk der du vil at mangekanten skal starta og dra for å teikna eit linjesegment. Trykk igjen for å velja kvar linjesegmentet skal slutta og hald fram med å trykkja til du har teikna dei andre linjene i mangekanten. Dobbeltklikk for å gjera teikninga ferdig. Hald nede «Shift» når du klikkar dersom du ikkje vil at vinklane skal vera avgrensa til 45 grader.

Ikon

Mangekant (45°), fylt

Frihandslinje, fylt

Teiknar ei linje på frihand der du dreg i lysbiletet. Når du slepp knappen vil LibreOffice laga ei lukka form ved å teikna ei rett linje frå sluttpunktet til startpunktet til linja. Forma innføre linjene vert fylt med den gjeldande områdefargen.

Ikon

Frihandslinje, fylt

Kurve

Teiknar ei mjuk bezierkurve. Klikk der du vil byrja kurva og dra og slepp. Flytt peikaren til der kurva skal slutta og klikk. Flytt peikaren og klikk igjen for å laga eit rettlinja segment til kurva. Dobbeltklikk for å avslutta teikninga. Du kan laga ei lukka form ved å dobbeltklikka på startpunktet. Storleiken på sirkelbogen vert bestemt av kor langt du dreg.

Ikon

Kurve

Mangekant

Teikn ei linje som er sett saman av rette linjesegment. Klikk og dra for å teikne eitt segment, klikk igjen for å setja endepunktet til segmentet og dra eit nytt segment. Dobbeltklikk for å avslutta det siste segmentet. Dobbeltklikk på startpunktet for å teikna ein lukka figur.

Hald nede Shift medan du teiknar ein mangekant for å teikna nye punkt i 45-graders vinklar.

Med Rediger punkt kan du endra på enkeltpunkta i mangekanten.

Ikon

Mangekant

Mangekant (45°)

Teiknar ei linje set saman av ein serie rette linjesegment i 45 gradars vinklar. Dra for å teikna eit linjesegment, klikk for å definera endepunktet på segmentet og dra deretter vidare for å definera neste segment. Dobbeltklikk for å avslutta teikninga. For å laga ein lukka figur, hald nede -tasten og dobbeltklikk.

Ikon

Mangekant (45°)

Frihandslinje

Teikna ei linje på frihand ved å halda museknappen nede medan du flyttar datamusa over dokumentet. Slepp opp museknappen for å avslutta linja. Slepp museknappen nær der du byrja for å teikna ein lukka figur.

Ikon

Frihandslinje

Støtt oss!