Ellipse

Ved å bruka «Tilpass verktøylinja» kan du leggja til ellipsesymbolet som opnar verktøylinja Sirklar og ellipsar (klassisk).

Ellipse

Teiknar ein fylt ellipse der du dreg med musepeikaren i det gjeldende dokumentet. Klikk der du vil teikna ein ellipse og dra til den storleiken du vil ha. Hald nede Shift-tasten for å teikna ein sirkel.

Ikon Ellipse

Ellipse

Sirkel

Teiknar ein fylt sirkel. Klikk der du ønskjer å plassera sirkelen og dra ut sirkelen til den storleiken du vil ha. Hald nede Shift-tasten medan du dreg for å teikna ein ellipse.

Ikon Sirkel

Sirkel

Ellipsesektor

Teiknar ei fylt form styrt av bogen til ein oval og to radiuslinjer i dokumentet. Du teiknar ein ellipsesektor ved å dra ein oval til den storleiken du vil og så trykkja der fyrste radius skal vera. Flytt musepeikaren til der du vil leggja den andre radiusen og trykk. Du treng ikkje trykkja på ovalen. Du teiknar ein sirkelsektor ved å halda nede Shift medan du dreg.

Ikon Ellipsesektor

Ellipsesektor

Sirkelsektor

Teiknar ein fylt figur som er basert på bogen i ein sirkel og to radiuslinjer i det gjeldane dokumentet. For å teikna eit sirkelsegment, dra sirkelen til den storleiken du ønskjer, og trykk så for å laga den første radiuslinja. Flytt musepeikaren til der du ønskjer å plassera den andre radiuslinja og trykk igjen. Du treng ikkje trykkja på sirkelen. For å teikna eit ellipsesegment, hald nede Shift medan du dreg.

Ikon Sirkelsegment

Sirkelsektor

Ellipsesegment

Teiknar ein fylt figur som er basert på bogen i ein oval og ei diameterlinje. For å teikna eit ellipsesegment, dra ut ellipsen til den storleiken du vil ha, trykk så der du vil ha startpunktet til diameterlinja. Flytt musepeikaren til der du vil ha endepunktet på diameterlinja og trykk. Du treng ikkje trykkja på ellipsebogen. Hald nede Shift-tasten medan du dreg for å teikna eit sirkelsegment.

Ikon Ellipsesegment

Ellipsesegment

Sirkelsegment

Teiknar ein fylt figur som er basert på bogen i ein sirkel og ei diameterlinje i det gjeldande dokumentet. For å teikna eit sirkelsegment, dra ut sirkelen til den storleiken du vil ha han, trykk så der du vil ha startpunktet til diameterlinja. Flytt musepeikaren til der du vil ha endepunktet for diameterlinja og trykk igjen. Du treng ikkje trykkja på sirkelen. Hald nede Shift-tasten medan du dreg for å teikna eit ellipsesegment.

Ikon Sirkelsegment

Sirkelsegment

Ellipse, utan fyll

Teiknar ein tom oval. Klikk der du ønskjer å plassera ovalen og hald nede museknappen medan du dreg ut ovalen til den storleiken du vil ha han. Hald nede Shift-tasten samtidig som du dreg for å teikna ein sirkel.

Ikon Ellipse, tom

Ellipse, utan fyll

Sirkel, utan fyll

Teiknar ein tom sirkel. Venstreklikk med musa der du ønskjer å plassera sirkelen og hald nede museknappen medan du dreg ut sirkelen til den storleiken du vil ha. Hald nede Shift-tasten samtidig som du dreg for å teikna ein ellipse.

Ikon Sirkel, tom

Sirkel, utan fyll

Ellipsesektor, utan fyll

Teiknar ei tom form definert av bogen til ein oval og to radiuslinjer i dokumentet. Du teiknar ein ellipsesektor ved å dra ein oval til den storleiken du vil og så trykkja der første radius skal vera. Flytt musepeikaren til der du vil setja den andre radiusen og trykk. Du treng ikkje trykkja på ovalen. Du teiknar ein sirkelsektor ved å halda nede Shift medan du dreg.

Ikon Ellipsesegment, tom

Ellipsesektor, utan fyll

Sirkel, utan fyll

Teiknar ein tom figur som er laga av bogen i ein sirkel og to radiuslinjer. For å teikna ein sirkelsektor, dra ein sirkel til den storleiken du ønskjer og trykk deretter venstre museknapp for å laga første radiuslinja. Flytt musepeikaren til der du vil ha den andre radiuslinja og trykk. Du treng ikkje trykkja på sirkelen. Hald nede Shift-tasten medan du dreg for å teikna ein ellipsesektor.

Ikon Sirkelsegment, tom

Sirkel, utan fyll

Ellipsesektor, utan fyll

Teiknar ein tom figur som er basert på bogen i ein oval og ei diameterlinje. For å teikna eit ellipsesegment, dra ellipsen til den storleiken du vil ha, trykk så med musepeikaren der du vil ha startpunktet til linja. Flytt musepeikaren til der du vil ha endepunktet og trykk. Du treng ikkje trykkja på ellipsebogen. Hald nede Shift-tasten medan du dreg for å teikna eit segment som er basert på ein sirkel.

Ikon Ellipsesegment, tom

Ellipsesektor, utan fyll

Ellipsesektor, utan fyll

Teiknar ein tom figur som er basert på bogen i ein sirkel og ei rett linje. Dra ut ein sirkel til den storleiken du vil ha han, trykk så med musepeikarender du vil ha startpunktet til linja. Flytt musepeikaren til der du vil ha endepunktet og trykk. Du treng ikkje trykkja på sirkelen. Hald nede Shift-tasten medan du dreg for å teikna eit segment som er basert på ein ellipse.

Ikon Sirkelsegment, tom

Ellipsesektor, utan fyll

Boge

Teiknar ein boge i det gjeldande dokumentet. Dette gjer du ved å dra ut ein sirkel og klikka for å setja startpunktet til bogen. Flytt musepeikaren til der du vil ha endepunktet og klikk. Du treng ikkje å trykkja på sjølve sirkelen. Hald nede Shift-tasten medan du dreg for å teikna ein boge som er basert på ein sirkel.

Ikon Boge

Boge

Sirkelboge

Teiknar ein boge basert på ein sirkel i dokumentet. For å teikna ein boge, dra ein sirkel til den storleiken du vil ha, trykk så med musepeikaren for å setja startpunktet på bogen. Flytt musepeikaren til der du vil ha endepunktet og trykk der. Du treng ikkje trykkja på sjølve sirkelen. Hald nede Shift medan du dreg for å teikna ein boge som er basert på ein ellipse.

Ikon Sirkelboge

Sirkelboge

Støtt oss!