Rektangel

Ved å bruka «Tilpass verktøylinja» kan du leggja til verktøylinja for rektangel.

Laga avrunda hjørne

Rektangel

Teiknar eit fylt rektangel der du dreg i det gjeldande dokumentet. Klikk der du vil plassera eit hjørne av rektangelet, og dra til ønskt storleik. Viss du vil teikna eit kvadrat, held du nede Shift medan du dreg.

Icon Rektangel

Rektangel

Kvadrat

Teiknar eit fylt kvadrat der du dreg i dokumentet. Klikk der du ønskjer å plassera eit av hjørna i kvadratet og dra til den storleiken du vil ha. Hald nede Shift-tasten samstundes som du dreg for å teikna eit rektangel.

Ikon Kvadrat

Kvadrat

Avrunda rektangel

Teiknar eit fylt, avrunda rektangel der du dreg i fet gjeldande dokumentet. Trykk der du vil setja eit hjørne i det avrunda rektangelet og dra det til den storleiken du ønskjer. Hald Shift-tasten nede medan du dreg for å teikna eit avrunda kvadrat.

Ikon Avrunda rektangel

Avrunda rektangel

Avrunda kvadrat

Teiknar eit avrunda fylt kvadrat. Klikk der du ønskjer å plassera eit av hjørna i kvadratet og hald nede medan du dreg ut kvadratet til den storleiken du vil ha. Hald nede Shift-tasten samtidig som du dreg for å teikna eit avrunda rektangel.

Ikon Avrunda kvadrat

Avrunda kvadrat

Rektangel, ikkje fylt

Teiknar eit tomt rektangel der du dreg med musa i det gjeldande dokumenteta. Trykk der du vil leggja eit hjørne og dra rektangelet så stort du vil ha det. Du kan halda nede Shift-tasten medan du dreg dersom du vil teikna eit kvadrat.

Ikon Rektangel, tomt

Rektangel, ikkje fylt

Kvadrat, ikkje fylt

Teiknar eit tomt kvadrat. Klikk der du ønskjer å plassera eit av hjørna i kvadratet og hald nede museknappen medan du dreg ut kvadratet til den storleiken du vil ha. Hald nede Shift-tasten medan du dreg for å teikna eit rektangel.

Ikon Rektangel, tomt

Kvadrat, ikkje fylt

Avrunda rektangel, ikkje fylt

Teiknar eit tomt avrunda rektangel. Klikk der du ønskjer å plassera eit av hjørna i rektangelet og hald nede museknappen medan du dreg ut rektangelet til den storleiken du vil ha. Hald nede Shift-tasten medan du dreg for å teikna eit kvadrat.

Ikon Avrunda kvadrat, tomt

Avrunda kvadrat, ikkje fylt

Avrunda kvadrat, ikkje fylt

Teiknar eit tomt avrunda kvadrat. Klikk der du ønskjer å plassera eit av hjørna i kvadratet og hald nede museknappen medan du dreg ut rektangelet til den storleiken du vil ha. Hald nede Shift-tasten medan du dreg for å teikna eit avrunda rektangel.

Ikon Avrunda kvadrat, tomt

Avrunda kvadrat, ikkje fylt

Støtt oss!