Verktøylinje for festepunkt

Set inn eller endra eigenskapane til eit festepunkt. Eit festepunkt er eit punkt som du kan kopla til ei sambandslinje. Standardinnstillinga for LibreOffice er å setja inn eit festepunkt på midten av kvar side av avgrensingsrektangelet til kvart objekt du lagar.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på ikonetVis festepunktfunksjonarteiknelinja

Ikon Rediger festepunkt

Rediger festepunkt


Laga eit flytdiagram

Set inn festepunkt

Set inn eit festepunkt der du trykkjer i eit objekt.

Ikon

Set inn punkt

Utgangsretning til venstre

Sambandslinja vert lagt til den venstre sida av det valde festepunktet.

Ikon

Utgangsretning til venstre

Utgangsretning til venstre

Sambandslinja vert lagt til den øvre sida av det valde festepunktet.

Ikon

Utgangsretning til venstre

Utgangsretning til venstre

Sambandslinja vert lagt til den høgre sida av det valde festepunktet.

Ikon

Utgangsretning til venstre

Utgangsretning nedst

Sambandslinja vert lagt til den nedre sida av det valde festepunktet.

Ikon

Utgangsretning nedst

Relativ festepunktsplassering

Behald plasseringa til det valde festepunktet i høve til objektet når storleiken på objekt vert enda.

Ikon

Relativ festepunktsplassering

Plasser festepunkt vassrett til venstre

Vel om festepunktet framleis skal vera fest til den venstre kanten av objektet når storleiken på objektet vert endra.

Ikon

Plasser festepunkt vassrett til venstre

Plasser festepunkt vassrett i midten

Når storleiken på objektet vert endra, vert det gjeldande festepunktet framleis låst til midten av objektet.

Ikon

Plasser festepunkt vassrett i midten

Plasser festepunkt vassrett til høgre

Når storleiken på objektet vert endra, vert det gjeldande festepunktet framleis låst til den høgre sida av objektet.

Ikon

Plasser festepunkt vassrett til høgre

Plasser festepunkt loddrett øvst

Vel om festepunktet skal verta verande på øvre kant av objektet når storleiken på objektet vert endra.

Ikon

Plasser festepunkt loddrett øvst

Plasser festepunkt loddrett i midten

Når storleiken på objektet vert endra, vert festepunktet verande i det loddrette sentrumet av objektet.

Ikon

Plasser festepunkt loddrett i midten

Plasser festepunkt loddrett nedst

Når storleiken på objektet vert endra, vert det gjeldande festepunktet framleis låst til den nedre sida av objektet.

Ikon

Plasser festepunkt loddrett nedst

Støtt oss!