Skaler

Gjer skjermbiletet mindre eller større for dette dokumentet. Trykk på pila ved sida av knappen for å opna verktøylinja for skalering.

Ikon Zoom

Skaler

Ikon Zoom ($[officename] Impress i dokumentstruktur- og lysbiletvising)

Skaler (i disposisjons- og lysbiletvising i LibreOffice Impress)

Vis større

Vis lysbiletet i dobbel storleik.

Du kan òg velja verktøyet Vis større og dra ei rektangulær ramme rundt området du vil visa større.

Ikon Zoom In

Vis større

Vis mindre

Vis lysbiletet i halv storleik.

Ikon Zoom ut

Vis mindre

Skaler til 100 %

Vis lysbiletet i verkeleg storleik.

Ikon Zoom 100%

Skaler til 100 %

Førre skalering

Viser lysbiletet med den førre skaleringsfaktoren du brukte. Du kan òg trykkja + komma (,).

Ikon Førre zoom

Førre skalering

Neste skalering

Angrar valet av Førre skaleringsfaktor. Du kan òg trykkja + punktum (.).

Ikon Neste zoom

Neste skalering

Heile sida

Vis heile lysbiletet på skjermen.

Ikon Førehandsvising

Heile sida

Sidebreidd

Vis heile breidda til lysbiletet. Dei øvste og nedste delane av biletet kan hamna utanfor skjermen.

Ikon Tilpass sidebreidde

Sidebreidd

Optimal vising

Endra storleiken på visinga slik at alle objekta i lysbiletet kjem med.

Ikon Beste vising

Optimal vising

Objektvising

Tilpass storleiken på visinga til dei valde objekta.

Ikon Objekt forstørring

Objektvising

Flytt

Flytt lysbiletet innanfor LibreOffice-vindauget. Plasser musepeikaren i lysbiletet, og dra og slepp for å flytta lysbiletet. Etter at du har sloppe lysbiletet, vil verktøyet du brukte sist vera aktivt.

Ikon Shift

Flytt

Støtt oss!