Vis/gøym lysbilete

Gøym det valde lysbiletet, slik at det ikkje vert vist i lysbiletframsyninga.

Lysbiletnummeret til gøymde lysbilete er kryssa vekk. For å visa eit gøymt lysbilete, kan du velja Lysbiletframvising → Vis/gøym lysbilete att.

Ikon

Vis/gøym lysbilete

Støtt oss!