Lysbileteigenskapar

Set retning, margar, bakgrunn og andre utformingar for lysbiletet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Lysbilete → Eigenskapar


Endra bakgrunnsfyllinga for

Vel sidemarg, utsjånaden på ein- og fleirsidige dokument, sidenummerering og papirformat.

Vel fyllstil for det merkte teikneobjektet eller dokumentelementet.

tip

Viss du vil endra bakgrunnen for alle lysbileta i den valde fila, kan du velja ein bakgrunn, trykkja på OK og Ja i dialogvindauget Sideinnstillingar.


Støtt oss!