Eksterne koplingar

List alle tilgjengelege Impress Remote koplingar.

For å bruka denne funksjonen …

Byrja med å merkja av for Slå på fjernkontroll i → LibreOffice Impress → Generelt.

Vel menyen Lysbiletframvising → Fjernstyring av Impress.


Oppsett av fjernstyring

Slik slår du på fjernstyring

  1. Opna programmet Impress Remote på mobilutstyret.

  2. Opna dialogvindaugetRemote Connection.

  3. Vel eining i lista.

  4. Skriv inn PIN-tala som vert viste av eininga og trykk Kopla til for å godkjenna tilkoplinga.

Elementet og datamaskinen er nå kopla saman. Den gjeldande presentasjonen vert overført til presentasjonsmodus og kan styrast med den mobile eining.

Å kopla frå ei mobil eining

  1. Opna dialogvindaugetRemote Connection.

  2. Vel eining i lista.

  3. Klikk Fjern klientautorisering .

Støtt oss!