Tidskontroll

Vel tidskontroll for den gjeldande effekten i vindauget Effektinnstillingar.

Dialogvindauget for brukardefinert animasjonstiming

Start

Viser starteigenskapen til den valde animasjonseffekten. Desse starteigenskapane er tilgjengelege:

Forseinking

Legg ei tilleggsforseinking på n sekund før effekten byrjar.

Lengd

Bestemmer kor lenge effekten skal vara.

Gjenta

Vel om du vil gjenta den gjeldande effekten og i tilfelle korleis. Skriv inn tal på gjentakingar eller vel frå lista:

Spol tilbake etter avspeling

Vel om du vil la animasjonsforma gå tilbake til den opphavlege tilstanden når animasjonen er slutt.

Animer som del av ein klikksekvens

Vel om animasjonen skal byrja i den normale klikksekvensen.

Start effekt ved klikk på

Vel om animasjonen skjal byrja når det vert trykt på ei bestemt form.

Vel forma etter namn eller frå listeboksen.

Støtt oss!