Effekt

Vel innstillingane og utvidingane til den gjeldande effekten i vindauget Effektinnstillingar.

Innstillingar

For nokre effektar kan ein oppgje innstillingar i fana Effekt.

Retning

Bestemmer retninga på effekten.

Akselerert start

Slå på dette valet for at farten på starten av effekten gradvis skal auka.

Bremsa slutt

Slå på dette valet for at farten på slutten av effekten gradvis skal minka.

Utvidingar

Vel utvidingane til den gjeldande effekten.

Dialogvindauget for utvida animasjonseffektar

Lyd

Vel ein lyd frå galleriet eller frå ei av dei spesiell oppføringane.

Lydknapp

Spel av den valde lydfila.

Etter animasjon

Vel fargen som skal visast når animasjonen er ferdig, eller vel ein annan følgjeeffekt frå lista.

Ton ut farge

Vel avblendingsfargen.

Tekstanimasjon

Vel animasjonsmodus for teksten i den gjeldande forma.

Forseinking mellom teikn

Bestemmer prosentdelen av forseinkinga mellom animasjon av ord eller bokstavar.

Støtt oss!