Effektinnstillingar

Vel tilleggseigenskapar for det valde elementet i ruta Tilpassa animasjonar.

Merknadsikon

Gje ein effekt til eit objekt og trykk deretter på knappen Innstillingar for å opna dialogvindauget «Effektinnstillingar».


Vindauget inneheld desse fanene:

Effekt

Tidskontroll

Tekstanimasjon

Støtt oss!