Punktmerke og posisjon

Set innrykking-, avstand- og justeringsinnstillingar for nummereringssymbola, som tal eller punktteikn, i sorterte eller usorterte lister.

For å bruka denne funksjonen …

I ein merkt tekst, vel Format → Punkt og nummerering.


Nivå

Vel nivået/nivåa du vil endra. For å bruka innstillingane på alle nivåa, vel «1-10».

Eigenskapar

Type

Vel listetype. Usortert liste med eit teikn som punkt, usortert liste med grafikkpunkt eller sortert liste med eigendefinert nummereringsmønster.

Teikn

Vel teiknet for den usorterte lista.

Byrja ved

For sorterte lister, vel verdien på det første elementet i lista.

Farge

Vel fargen på listeteikna for sorterte og usorterte lister. Det vert ikkje brukt fargar for lister med grafiske punktteikn.

Skiljeteikn

For sorterte lister, set teksten som skal visast før og etter nummereringa.

Før

Skriv inn teksten som skal visast før nummereringa.

Etter

Skriv in teksten som skal visast etter nummereringa.

Storleik

Set storleiken på teiknet og grafiske punktmerke i høve til skriftstorleiken i avsnittet.

Breidd

Skriv inn breidda på det grafiske punktteiknet.

Høgd

Skriv inn høgda på det grafiske punktteiknet.

Behald forholdet

Merk av for denne om du vil behalda forholdet mellom høgde og breidde på det grafiske punktteiknet.

Rel. storleik

Vel den relative storleiken på punktteiknet for sorterte og usorterte lister. Den relative storleiken gjeld også for teksten Før og Etter.

Posisjon

Innrykk

Set avstanden frå den venstre kanten av objektet til byrjinga av alle linjene i lista.

Breidd

Enter or select the width of the list element.

note

The combined total length of Before, After and the numbering characters may override the width setting.


Relative

Relative to the upper list level. The entered value is added to that of this field in the level before. If “Indent: 20mm” on list level 1 and “Indent: 10mm Relative” on list level 2 will result in an effective indent of 30mm for level 2.

Alignment

Select the alignment of the ordered list numbering contents inside the list Width setting.

Scope

Brukar endringane på heile .

Utval

Tek i bruk endringa på det merkte området.

Bruk på hovuddokument

Klikk for å bruka endringa på alle som brukar gjeldande .

Førehandsvising

Viser ei førehandsvising av det gjeldande utvalet.

Støtt oss!