Snitt

Lag ein figur av det overlappande området frå dei valde objekta.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Snitt (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekt, opna sprettoppmenyen og vel Former → Snitt


Slå saman objekt og laga former

Støtt oss!