Trekk frå

Trekk området til dei valde objekta frå området til det lågaste objektet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Trekk frå (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekt, opna sprettoppmenyen og vel Former → Tekk frå


Alle mellomrom mellom objekta vert tekne vare på.

Slå saman objekt og laga former

Støtt oss!