Slå saman

Legg området til dei valde objekta til området til det lågaste objektet i utvalet. Denne funksjonen er mest nyttig i samband med overlappande objekt.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Flett saman (berre i LibreOffice Draw)

Vel to eller fleire objekt, opna sprettoppmenyen og vel Former → Slå saman


Alle synlege mellomrom mellom objekta vert tekne vare på.

Støtt oss!