Kopla frå

Deler opp linjer som er bundne saman med Kopla frå-funksjonen.

Du kan ikkje leggja til fyll på lukka figurar som har vorte kopla frå kvarandre med denne kommandoen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Form → Kopla frå (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Vel ei linje som vart oppretta ved at to eller fleire linjer vart kopla saman, opna sprettoppmenyen og vel Kopla frå.


Støtt oss!